Huset Venture

HUSET VENTURE

Huset Venture

HUSET VENTURE – EN SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

Vi driver erhverv, udvikler mennesker og bryder barrierer.
Vi skaber rum til mennesker med nedsat erhvervsevne.
Vi er socialøkonomi i bevægelse. Vi er HUSET VENTURE

HUSENE I DANMARK