Huset Venture og FN's verdensmål

Vi arbejder helt konkret for fire mål

KLIMAINDSATS, ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION, ANSTÆNDIGE JOBS OG MINDRE ULIGHED

En lokal indsats – et globalt mål. Ved at arbejde sammen med Huset Venture er I som firma med til at støtte FN’s verdensmål, og I kan let bruge dette som et konkret parameter i jeres CSR-indsats.

Huset Venture arbejder konkret for fire verdensmål, nemlig verdensmål nr. 8, 10, 12 og 13.

 

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Med vores sociale bæredygtighed har vi fokus på det underpunkt, der handler om jobs til mennesker med handicap. FN’s mål er nemlig, at inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle, herunder også personer med handicap.

 

MÅL 10: MINDRE ULIGHED
Et andet af FN’s mål er at opnå mindre ulighed herunder forbedret lighed i forholdet mellem mennesker med og uden handicap.

 

 

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Huset Venture Aarhus taler lige ind i formålet med verdensmål 12. Vi arbejder hårdt på eksempelvis at formindske affaldsforbruget ved at genbruge IT som upcyclede computere eller skille dem ad og sælge dem som genbrugsjern, genbrugskobber osv. Huset Venture Aarhus er derfor gennemsyret af FN’s mål om, at affaldsmængden inden 2030 væsentligt reduceres gennem genvinding og genbrug.

 

MÅL 13: KLIMAINDSATS
I forlængelse af ovenstående punkt arbejder vi på mange planer med klimaindsats – vi ønsker kort sagt at gøre verden til et bedre sted

 

 

FN har formuleret de 17 bæredygtige verdensmål, som på lang sigt skal sikre forsvarlig vækst på en lang række områder. Tankegangen er, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundet. Ved at bruge verdensmålene som pejlemærker kan alle mennesker gøre en forskel for verdens udvikling, og både myndigheder, virksomheder, organisationer og foreninger kan arbejde konkret for at gøre verden til et bedre sted.

 

 

SKAL VI TA’ EN SNAK ?

Huset Venture

Skanderborgvej 277
8260 Viby J
Danmark

Telefon: +45 86 28 35 55
Fax: +45 86 28 35 63

Email: aarhus@husetventure.dk
CVR: 24 99 23 30

 

KONTAKT OS

Contact Us