socialøkonomiske virksomheder, bæredygtige møbler

HUSET VENTURE ANBEFALER KONKRET SOCIAL ANSVARLIGHED TIL AARHUS KOMMUNE

I nyt høringssvar foreslår Huset Venture, at Aarhus Kommune prioriterer socialøkonomiske virksomheder ved udbud.

Aarhus Kommune vil sætte fart i den grønne omstilling og er derfor pt. i gang med at udarbejde landets første bæredygtige strategi på møbelområdet. Aarhus Kommune bruger 45 mio. kr. årligt til møbler, og ideen er, at gør man indkøbene bæredygtige belastes miljøet mindre – visionen er overordnet set, at Aarhus Kommune skal være CO2-neutral i 2030. Det er bl.a. anbefalinger fra kommunens særlige bæredygtighedsudvalg der har banet vejen for etableringen af den nye strategi om bæredygtige og cirkulære møbelindkøb i kommunen.

Udover at gøre indkøb af møbler miljømæssigt bæredygtige, ønsker kommunen også at blive mere socialt bæredygtige ved at møbelleverandører samarbejder med kommunen om at bruge borgere på kanten af arbejdsmarkedet til f.eks. rengøring, reparation, upcycling og transport af genbrugsmøbler samt til kildesortering af møbelaffald. Og her kommer Huset Venture ind i billedet, da vores ansatte netop er i denne målgruppe. Hele 95 % af vores medarbejdere har reduceret arbejdsevne. Derfor har vi indsendt et høringssvar til kommunens udvikling af strategien, hvor vi anbefaler, at kommunen prioriterer netop socialøkonomiske virksomheder.

– Som Danmarks største registrerede socialøkonomiske virksomhed vil vi anbefale Aarhus Kommune at fastsætte en konkret procentsats for, hvor stor en andel af et givet udbud, der skal håndteres af en registreret socialøkonomisk virksomhed. Vores medarbejdere vil  eksempelvis kunne skille, reparere og genopbygge møbler, transportere miljøvenligt og kunne bortskaffe møbler. Møbelområdet og opgaverne, der knytter sig hertil, egner sig utroligt godt til Huset Ventures type af medarbejdere og rummer derfor et stort potentiale i forhold til at kommunen kan agere bæredygtigt på det sociale område, siger Inge Bak, direktør i Huset Venture.

Strategien er lige nu i høring – og Huset Ventures høringssvar kan ses på kommunens hjemmeside her. Strategien forventes fremsat til byrådsbehandling i april i år.