HUSET VENTURES VIDENSCENTER MED I ARBEJDSGRUPPE I REGION MIDT

En ny rådgivende gruppe skal komme med bud på, hvilke områder af arbejdsmarkedet i Midtjylland, som EUs socialfond bør støtte

Fra 2016-20 støtter EU via Socialfonden “inklusion på arbejdsmarkedet”. Inklusion på arbejdsmarkedet handler om, hvordan mennesker, der traditionelt er på kanten af arbejdsmarkedet, kan komme tættere på beskæftigelse.

Region Midt har nu nedsat en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvordan støttepengene vil være brugt bedst. Gruppen skal udpege og definere relevante grupper, som bør være mål for Socialfondsindsatsen.

Gruppen består af en blanding af repræsentanter for fagforeninger, faglige eksperter, ledende embedspersoner og arbejdsgiverrepræsentanter. Huset Venture er udpeget som en af de to arbejdsgiverrepræsentanter med den særlige vinkel, at vi er en socialøkonomisk virksomhed. Huset Venture deltager med Udviklingschef, Kjeld Søndergaard.

– Socialfonden peger specifikt på muligheder i “social enterprises” i den kommende socialfondsperiode frem mod 2020, og her kan den viden som eksisterer i Huset Venture’s Videncenter være relevant, fortæller Kjeld Søndergaard.

Gruppens anbefalinger sendes efter sommerferien videre til Vækstforum, som træffer de endelige valg af målgrupper. Vækstforum er et regionalt partnerskab med ansvaret for at udarbejde den regionale erhvervsudviklingsstrategi og for overvågning af den regionale erhvervsudvikling. De konkrete projekter starter primo 2016.

Arbejdsgruppen:

Kjeld Søndergaard, Udviklingschef, Huset Venture
Peter Nørgaard, direktør, Creative Company
Elsemarie Trøst, Faglig sekretær, LO, Viborg
Søren Larsen, Arbejdsmarkedspolitisk konsulent, LO, Region Midtjylland
Peter Sandkvist, Socialpædagogerne
Ole Westergaard, Jobcenterchef, Holstebro Kommune
Torben Rugholm, Socialchef, Randers Kommune
Hans Christian Knudsen, Beskæftigelseschef, Hedensted Kommune
Merete Labriola, Seniorforsker, CFK
Bent Mikkelsen, Afd. chef, Region Midtjylland