CSR & FN’s VERDENSMÅL

Styrk din CSR-profil med IT-Genbrug

Når du vælger at samarbejde med os, vælger du samtidig at styrke din CSR-profil. Huset Venture IT-Genbrug aftager nemlig dit brugte IT-udstyr på en måde, der både er miljømæssigt og socialt bæredygtigt.

Vi indsamler udstyret og skiller det om nødvendigt ad ned til de mindste dele for at sikre en optimal grad af genbrug og genanvendelse af udstyr, elektronikdele og råmaterialer. Og de få dele, der ikke kan genanvendes, sørger vi for bliver skrottet miljømæssigt korrekt.

Men ikke nok med det. For i lighed med vores andre afdelinger i Huset Venture, så er størstedelen af de ansatte i IT-Genbrug nemlig mennesker, der har reduceret arbejdsevne, og som derfor ikke kan arbejde på fuld kraft – men som stadig har masser af faglige kvalifikationer, livskraft og gå-på-mod. Når du vælger os, tager du derfor også et særligt socialt ansvar, der skaber konkrete job til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Det er ikke blot positivt for det enkelte menneske, men også positivt for samfundsøkonomien.

Skal dit brugte IT-udstyr bidrage til dobbelt bæredygtighed? Så tøv ikke med os kontakte os for en uforpligtende snak om mulighederne.

VIDSTE DU …

… at der i Danmark hvert år kasseres over 125.000 tons elektronik, hvoraf de 40.000 tons ender i forbrændingsanlæggene til stor skade for miljøet?

… at 80 % af energien, en PC bruger, går til fremstilling af den – og at ca. 75 % af indmaden i en computer, en telefon og lignende kan genanvendes direkte?

 

BLIV KONTAKTET

IT Genbrug

Få en uforpligtende snak
Ring eller skriv til

Tlf: +45 86 28 35 55
Mail: IT-Genbrug@husetventure.dk

 

verdensmål, it-genbrug, csr

KLIMAINDSATS, ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION, ANSTÆNDIGE JOBS OG MINDRE ULIGHED

En lokal indsats – et globalt mål. FN har formuleret 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Huset Venture IT-Genbrug arbejder aktivt med flere af disse mål, og det arbejde vil I som virksomhed understøtte, når I samarbejder med os. Vi arbejder helt konkret med disse fire verdensmål:

 

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Vi skaber anstændige jobs til mennesker, der af forskellige årsager – typisk pga. handicap – er nødt til at arbejde på særlige vilkår. Disse jobs er samtidig med til at den booste den økonomi-ske vækst.

MÅL 10: MINDRE ULIGHED
Vi skaber mindre ulighed i forholdet mellem mennesker med og uden handicap, da alle får mulighed for at bidrage til samfundet.

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Vi bidrager til ansvarligt forbrug og produktion ved f.eks. at upcycle IT-udstyr eller skille det ad og sælge det som genbrugsjern, genbrugskobber osv.

MÅL 13: KLIMAINDSATS
Vi har generelt som virksomhed klimaindsatsen som et helt afgørende fokuspunkt, herunder at mindske miljøbelastningen af elektronikaffald.

FN har formuleret de 17 bæredygtige verdensmål, som på lang sigt skal sikre forsvarlig vækst på en lang række områder. Tankegangen er, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundet. Ved at bruge verdensmålene som pejlemærker kan alle mennesker gøre en forskel for verdens udvikling, og både myndigheder, virksomheder, organisationer og foreninger kan arbejde konkret for at gøre verden til et bedre sted.

SKAL VI TA’ EN SNAK ?

Huset Venture

Skanderborgvej 277
DK- 8260 Viby J
Danmark

Telefon: +45 86 28 35 55
Fax: 8628 3563

Email: aarhus@husetventure.dk
CVR: 24 99 23 30

 

KONTAKT OS

Contact Us