CSR & FN’s VERDENSMÅL

Styrk din CSR- og miljøprofil sammen med os

Når din virksomhed vælger Huset Venture IT-Genbrug som samarbejdspartner, vælger du samtidig en dobbelt bæredygtig løsning, der både gør en miljømæssig og social forskel – og som dermed både styrker din virksomheds CSR- og miljøprofil. Du understøtter også arbejdet med flere af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

En særlig og konkret forskel

Der findes andre virksomheder, der kan aftage jeres brugte IT-udstyr og/eller tilbyde datasletning. Men hvis din virksomhed går op i at tage og vise et både miljømæssigt og socialt ansvar, så er du kommet til det rette sted, hvor dit valg gør en helt særlig, meget konkret og ekstra omfangsrig forskel.

Det gør det, fordi dit valg ikke blot gør et miljømæssig forskel ved at forlænge levetiden på IT-udstyr og mindske miljøbelastningen af elektroniske affald. Det gør også en særlig social forskel. Huset Venture er nemlig en socialøkonomisk virksomhed, der har som mission at skabe job til mennesker med reduceret arbejdsevne. Mennesker, der pga. sygdom eller handicap ikke kan arbejde på fuld kraft, men som stadig har masser af faglige kvalifikationer, livskraft og gå-på-mod.

Og vi går selv forrest. Ud af Huset Ventures ca. 180 medarbejdere på landsplan er mere end 90 % ansat på særlige vilkår i form af fleksjob el.lign., hvilket er helt unikt. Som en not-for-profit socialøkonomisk virksomhed bliver overskuddet fra vores erhvervsafdelinger desuden geninvesteret i vores sociale formål.

Din virksomhed får med andre ord fuld valuta på CSR-kontoen, hvor du er med til at skabe konkrete job til mennesker, der ikke har den nemmeste adgang til arbejdsmarkedet. Det gør ikke blot en stor forskel for det enkelte menneske, men bidrager også positivt på et samfundsøkonomisk niveau, når flere kommer i beskæftigelse.

BLIV KONTAKTET

IT Genbrug

Få en uforpligtende snak
Ring eller skriv til

Tlf: +45 86 28 35 55
Mail: IT-Genbrug@husetventure.dk

 

verdensmål, it-genbrug, csr

Understøt arbejdet med FN’s Verdensmål

Skal vi arbejde sammen for en mere bæredygtig udvikling? FN har formuleret 17 Verdensmål, der skal sætte kursen for en mere bæredygtig udvikling for både os mennesker og planeten, vi bor på. De ambitiøse Verdensmål kræver en global indsats, men med handlinger på konkret niveau fra eksempelvis myndigheder, virksomheder, organisationer, foreninger og individer i det enkelte lande.

I Danmark arbejdes der aktivt med FN’s Verdensmål på flere niveauer, hvor også virksomhederne i stigende grad anerkender deres ansvar og rolle i at løse de udfordringer vi står med både lokalt og globalt. Det kan dog let blive ved nogle luftige tanker, ligesom det kan være svært at vurdere, hvor og hvordan man som virksomhed helt præcist kan sætte ind for at bidrage til den bæredygtige udvikling.

I Huset Venture har vi valgt at arbejde vi aktivt med fire af FN’s 17 Verdensmål. Det betyder, at du i et samarbejde med os også understøtter disse bæredygtige indsatser. Huset Venture IT-Genbrug arbejder helt konkret med disse fire Verdensmål:

 

fns verdensmål, bæredygtig udvikling, csrMÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Vi skaber anstændige jobs til mennesker, der af forskellige årsager – typisk pga. handicap – er nødt til at arbejde på særlige vilkår. Disse jobs er samtidig med til at den booste den økonomi-ske vækst.

fns verdensmål, bæredygtig udvikling, csrMÅL 10: MINDRE ULIGHED
Vi skaber mindre ulighed i forholdet mellem mennesker med og uden handicap, da alle får mulighed for at bidrage til samfundet.

fns verdensmål, bæredygtig udvikling, csrMÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Vi bidrager til ansvarligt forbrug og produktion ved f.eks. at upcycle IT-udstyr eller skille det ad og sælge det som genbrugsjern, genbrugskobber osv.

fns verdensmål, bæredygtig udvikling, csrMÅL 13: KLIMAINDSATS
Vi har generelt som virksomhed klimaindsatsen som et helt afgørende fokuspunkt, herunder at mindske miljøbelastningen af elektronikaffald.

 

KONTAKT OS

Huset Venture

Skanderborgvej 277E, st.th.
8260 Viby J
Danmark

Telefon: +45 86 28 35 55
E-mail: aarhus@husetventure.dk

CVR: 24 99 23 30

Vi slår aktuelt ledige stillinger op her på vores hjemmeside. Uopfordrede ansøgninger modtager vi kun via dette link, og kun hvis du er visiteret til fleksjob: https://husetventure.dk/stillingsopslag-uopfordret/