SALLING GROUP

I Huset Venture har miljøet altid høj prioritet. Nu indsamler vi også dit brugte IT-udstyr, som genbruges eller bortskaffes med bæredygtighed for øje.

For Huset Venture har det været helt afgørende, at Salling Group i form af Salling Fondene har fundet vores projekt IT-Genbrug så væsentligt og forretningsmæssigt velfunderet, at man har valgt at støtte os i opstartsfasen.

Om Huset Ventures IT-Genbrug udtaler Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand i fondene:

– Vi er glade for, at vi kan støtte et projekt som dette, der skal være bæredygtigt på flere områder. Et projekt, som helt konkret kan gøre en forskel i hverdagen. Huset Venture arbejder i forvejen på at skabe arbejdspladser til den store gruppe af mennesker, der ikke kan arbejde på fuld kraft, men som stadig indeholder masser af ressourcer og virkelyst. Det nye IT-genbrugsprojekt vil være en del af fremtidens cirkulære økonomi, og med donationen støtter vi dermed et bæredygtigt initiativ.

BLIV KONTAKTET

IT Genbrug

IT-Genbrug


Få en uforpligtende snak
Ring eller skriv til

Tlf: 8628 3555
Mail: IT-Genbrug@husetventure.dk

 

fn's verdensmål

KLIMAINDSATS, ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION, ANSTÆNDIGE JOBS OG MINDRE ULIGHED

En lokal indsats – et globalt mål. Ved at lade os aftage jeres brugte IT-udstyr er I som firma med til at støtte FN’s verdensmål, og I kan let bruge dette som et konkret parameter i jeres CSR-indsats. Vi arbejder konkret for fire verdensmål, nemlig verdensmål nr. 8, 10, 12 og 13.

 

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
Med vores sociale bæredygtighed har vi fokus på det underpunkt, der handler om jobs til mennesker med handicap. FN’s mål er nemlig, at inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle, herunder også personer med handicap.

MÅL 10: MINDRE ULIGHED
Et andet af FN’s mål er at opnå mindre ulighed herunder forbedret lighed i forholdet mellem mennesker med og uden handicap.

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
IT-Genbrug taler lige ind i formålet med verdensmål 12. Vi arbejder hårdt på eksempelvis at formindske affaldsforbruget ved at genbruge IT som upcyclede computere eller skille dem ad og sælge dem som genbrugsjern, genbrugskobber osv. Hele IT-Genbrug er gennemsyret af FN’s mål om, at affaldsmængden inden 2030 væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

MÅL 13: KLIMAINDSATS
I forlængelse af ovenstående punkt arbejder vi på mange planer med klimaindsats – vi ønsker kort sagt at gøre verden til et bedre sted.


FN har formuleret de 17 bæredygtige verdensmål, som på lang sigt skal sikre forsvarlig vækst på en lang række områder. Tankegangen er, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundet. Ved at bruge verdensmålene som pejlemærker kan alle mennesker gøre en forskel for verdens udvikling, og både myndigheder, virksomheder, organisationer og foreninger kan arbejde konkret for at gøre verden til et bedre sted. S
e meget mere om verdensmålene her.

UFORPLIGTENDE SNAK …

Der kan være mange spørgsmål, når firmaet skal have nyt IT-udstyr. Hvad skal der eksempelvis ske med alt det gamle? Kan nogen hente det? Og hvad med datasikkerheden?

Ring på telefon 8628 3555 og få en snak med os om mulighederne for at slippe af med det brugte udstyr på en let og dobbelt bæredygtig måde – eller send os en mail til IT-Genbrug@husetventure.dk.

Du er også altid velkommen til at ringe til afdelingsleder Rasmus Svenstrup på telefon 8738 2630

it genbrug

SKAL VI TA’ EN SNAK ?

Huset Venture

Skanderborgvej 277
8260 Viby J
Danmark

Telefon: +45 86 28 35 55
Fax: +45 86 28 35 63

Email: aarhus@husetventure.dk
CVR: 24 99 23 30

 

KONTAKT OS

Contact Us