HV-KONCEPTET – SYNERGIEN I DET SÆRLIGE SAMSPIL

Huset Venture har en høj succesrate med at bringe borgere i forløb tættere på arbejdsmarkedet. Det skyldes kombinationen af et unikt virksomhedskoncept, et rummeligt arbejdsmiljø og en særlig ekspertise i forhold til mennesker med komplekse problemstillinger og/eller nedsat arbejdsevne.

Huset Venture er en socialøkonomisk virksomhed, der kombinerer kommerciel erhvervsdrift med et socialt mål om at skabe arbejdspladser til mennesker med nedsat arbejdsevne. Vi er Danmarks største registrerede socialøkonomiske virksomhed med godt 180 medarbejdere på landsplan, og hele 90 % af vores medarbejdere er ansat på særlige vilkår i form af fleksjob el.lign.

Huset Venture-konceptet står grundlæggende på to ben:

  • Forskellige erhvervsafdelinger som f.eks. reklamebureau, regnskabsservice og IT-genbrug.
  • En job- og udviklingsafdeling med beskæftigelsesrettede og afklarende forløb for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Når de to ben kombineres, opstår der en synergieffekt. Huset Venture kan nemlig tilbyde et rummeligt arbejdsmiljø med mulighed for individuelt tilpasset afklaring og jobtræning med arbejdsopgaver i virksomhedens erhvervsafdelinger eller stabsfunktioner.

Derudover har vores konsulenter ikke blot en stærk socialfaglig ekspertise. Som fleksjobansatte kan de nemlig også trække på personlige erfaringer og agere rollemodeller ved at vise, at det er muligt at overkomme barrierer og komme i arbejde på trods sygdom, handicap eller andre udfordringer.

Huset Venture-konceptet og samspillet mellem afdelingerne skaber på denne måde de bedst mulige forudsætninger for en succesfuld forandrings- og udviklingsproces, der rykker borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Job & Udvikling


Ring eller skriv til

Tlf: +45 86 28 35 55
Mail: aarhus@husetventure.dk

SUCCESFULDE FORLØB

I Huset Venture Aarhus tør vi godt sige, at vi generelt har en høj succesrate i vores borgerforløb. Det bygger vi bl.a. på vores dokumentationsrapport fra 2021 med ‘Status på beskæftigelsesrettede udviklings- og afklaringsforløb for Aarhus Kommune’ (kan ses og downloades her), hvor de opstillede mål for borgerne er opnået i 81 % af tilfældene.

Også for borgerne selv, er forløbene blevet oplevet som succesfulde, hvilket kan ses i deres evaluering af forløbet. Som vist i grafikken føler samtlige borgere, at de har fået noget ud af deres forløb i Huset Venture Aarhus, ligesom de generelt føler sig mere afklaret i forhold til kompetencer og beskæftigelsesmuligheder, føler en øget motivation/selvtillid og føler, at de har fået en øget livskvalitet.

På siden “Borgerne siger” kan du desuden læse forskellige udtalelser fra borgere, som har været i forløb hos os.

 

Vend tilbage til startsiden ‘info til fagpersoner’.

KONTAKT OS

Huset Venture Aarhus

Skanderborgvej 277E, st.th.
8260 Viby J
Danmark

Telefon: +45 86 28 35 55
E-mail: aarhus@husetventure.dk

CVR: 24 99 23 30

 

ANSØGNINGER

Vi slår aktuelt ledige stillinger op her på vores hjemmeside. Uopfordrede ansøgninger modtager vi kun via dette link, og kun hvis du er visiteret til fleksjob: https://husetventure.dk/stillingsopslag-uopfordret/