VORES FORLØB – PROCES, INDHOLD & DOKUMENTATION

Et forløb i Huset Venture Aarhus bliver som udgangspunkt individuelt tilrettelagt. Indsatsen kan sammensættes ud fra en bred palet af tilbud – alt efter visitationens mål og den indledende vurdering af borgerens kompetencer og ressourcer. Varigheden på vores forløb er typisk på 13 uger med mulighed for forlængelse.

Fordi indsatsen tilrettelægges den enkelte borger, og fordi indsatsen kan blive justeret undervejs, vil processen i et forløb også kunne variere. Men grundlæggende indeholder et forløb først en indledende visitationssamtale, fulgt op af en afklarings- og udviklingsproces og til sidst en afsluttende rapport/arbejdsevnevurdering med opsamling, konklusioner og anbefalinger i.f.t. borgerens muligheder og barrierer for beskæftigelse. Rapporten inkluderer typisk beskrivelse af borgerens kompetencer (personlige, faglige og sociale), skånebehov, effektiv arbejdstid, mødestabilitet m.m.

Fælles for alle forløb er løbende progressionsmålinger på den enkelte borger og en dybdegående dokumentation af borgerens udvikling og indsatsens effekt. Huset Venture har i den forbindelse udviklet særligt dialog- og dokumentationsværktøj, kaldet ”VID” (Viden, Indikator og Dokumentation), der løbende måler på en række parametre, der knytter sig til borgerens personlige, faglige og sociale kompetencer samt motivation og selvtillid.

Den løbende dokumentation sikrer et solidt grundlag for den endelige vurdering af de muligheder og barrierer, som borgeren har for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Grafikken herunder viser et overblik over den typiske proces fra indledende dialog til afsluttende rapport samt eksempler på indsatser i forløbet. Du kan downloade grafikken som pdf-fil her (åbner i nyt faneblad).

 

Vend tilbage til startsiden ‘info til fagpersoner’.

Job & Udvikling


Ring eller skriv til

Tlf: +45 86 28 35 55
Mail: aarhus@husetventure.dk

KONTAKT OS

Huset Venture Aarhus

Skanderborgvej 277E, st.th.
8260 Viby J
Danmark

Telefon: +45 86 28 35 55
E-mail: aarhus@husetventure.dk

CVR: 24 99 23 30

 

ANSØGNINGER

Vi slår aktuelt ledige stillinger op her på vores hjemmeside. Uopfordrede ansøgninger modtager vi kun via dette link, og kun hvis du er visiteret til fleksjob: https://husetventure.dk/stillingsopslag-uopfordret/