SUCCES FOR 70 % AF LEDIGE I JOBFORLØB I HUSET VENTURE

Størstedelen af ledige er efter udviklingsforløb i Huset Venture kommet enten i job eller tættere på job.

Over 200 ledige har i 2022 afsluttet et jobforløb i en af Huset Ventures afdelinger i enten Ballerup, Ringkøbing, Kolding eller Aarhus.

Mennesker i forløb i Huset Venture er såkaldt udsatte ledige. De har ofte været væk fra arbejdsmarkedet i gennemsnitligt over 4 år og har derfor behov for en særlig indsats for at komme i job. Det er  mennesker med komplekse problemstillinger udover ledighed.

Et jobforløb i Huset Venture er altid individuelt tilrettelagt og kan bestå af forskellige elementer – som eksempelvis praktik i Huset Venture eller i andre virksomheder, udviklende samtaler med rådgivning og/eller coaching fra Huset Ventures konsulenter, jobsøgning og ansøgningsskrivning. I starten af et forløb defineres målet – dette fastlægges i samarbejde med den lediges kommunale sagsbehandler.

En opgørelse viser nu, at 70 % af de ledige, der har været i forløb i Huset Venture har opnået målet med forløbet. Målet kan eksempelvis være at komme i ordinært job, i fleksjob eller i uddannelse.

– Vi er stolte over, at hele 70 % opnår præcis det, der er formålet med deres forløb her i Huset Venture. Tallet viser, hvor effektivt og givtigt det er at være i udviklingsforløb i en virksomhed, der har over 20 års erfaring med det rummelige arbejdsmarked. Der er ingen tvivl om, at vores helhedsorienterede fokus, hvor vi tager højde for alle de udfordringer en deltager har med, hjælper flere mennesker på vej i job. Vores forløb er altid beskæftigelsesrettede – dvs. målet er at forøge muligheden for, at deltagerne kan få og fastholde et job, siger Inge Bak, direktør i Huset Venture.

Læs meget mere i vores statusrapport over afsluttede forløb i 2022 her:  dokumentationsrap_2022