Huset Venture

VIDENCENTER

om-huset-venture

HUSET VENTURE - socialøkonomi i bevægelse

Vi driver erhverv, udvikler mennesker og bryder barrierer. Vi skaber rum til mennesker med nedsat erhvervsevne. Vi er socialøkonomi i bevægelse. Vi er HUSET VENTURE.

HUSET VENTURE ER SOCIALØKONOMI I BEVÆGELSE…

Huset Venture er ikke som de andre. Vi er en socialøkonomisk not-for-profit virksomhed, der har et socialt mål om at skabe arbejdspladser til mennesker med nedsat arbejdsevne.

Går selv forrest

Vi ser muligheder og ressourcer, hvor andre ser begrænsninger, og vi er ikke bange for at tænke nyt og anderledes i vores stræben efter at skabe rum til alle på arbejdsmarkedet. Vi går selv forrest, da op mod 90% af vores ansatte er fleks- eller skånejobbere, og vi har cirka 200 ansatte i flere Huset Venture-virksomheder rundt om i landet.

En vigtig brik

Huset Venture arbejder både lokalt og nationalt for at nedbryde barrierer og bane vejen for, at flere mennesker med nedsat arbejdsevne bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet. Vi tror på, at socialøkonomiske virksomheder er og bliver en vigtig brik i fremtidens beskæftigelsespolitik – til gavn for både det enkelte menneske og for samfundet som helhed.

Du kan læse mere om Huset Venture-konceptet, og hvad der ligger i begrebet ’socialøkonomisk virksomhed’, under Huset Ventures Videncenter.

 

SOCIALØKONOMI I BEVÆGELSE

© Huset Venture, 2018. All Rights Reserved