PRAKTIKFORLØB BLEV ET GIVENDE MØDE MELLEM TEORI OG PRAKSIS

Huset Venture i Ringkøbing har haft en socialrådgiver-studerende i praktik i fem måneder, og det har været en øjenåbnende oplevelse for alle parter. 

Som en del af uddannelsen til socialrådgiver på Via University i Holstebro, har Susanne Nielsen gennemført et fem måneder langt praktikophold i Huset Venture Ringkøbing. Her bestod en væsentlig del af praktikken i at være med til nogle af de afklaringsforløb, hvor Huset Venture arbejder med at bringe udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet.

I sin praktikevaluering fortæller Susanne om det interessante møde mellem hendes teoretiske udgangspunkt og Huset Venture-medarbejdernes praktiske erfaringer. Hvor Susanne havde stor fokus på teorierne, var der i Huset Venture større fokus på at gøre brug af såkaldt ”almindelig sund fornuft” og at kunne bringe egne erfaringer ind i tilgangen til de udsatte borgere.

– De ansatte har det tilfælles, at de alle selv har været på kanten af arbejdsmarkedet. De er ansatte i fleksjob, og dette giver dem en helt speciel viden og indlevelse i brugernes situation. Noget som de kan bruge i deres hverdag i forhold til den almindelige sunde fornuft, beskriver Susanne Nielsen i sin praktikevaluering.

Hvor Susanne Nielsen fik et indblik i den erfaringsbaserede praksis, kunne hun til gengæld bidrage med at koble teoretiske tanker, forklaringer og perspektiver på det daglige arbejde med borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Denne udveksling af viden og synspunkter gav mange gode og givende samtaler for alle parter, og både Susanne Nielsen og Huset Venture fik stor gavn af praktikforløbet. Som en afsluttende kommentar i sin praktikevaluering, opsummerer Susanne Nielsen sin oplevelse:

– Jeg har fået lov til at stifte bekendtskab med nogle helt vidunderlige mennesker, som arbejder ud fra almindelig sund fornuft og med et hjerte, som banker for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og deres tilbagevenden til dette arbejdsmarked, som er så vigtig i vores samfund. Jeg håber af hele mit hjerte, at det officielle Danmark mere og mere får øjnene op for, at en socialøkonomisk virksomhed som Huset Venture kan gøre en forskel i dagens samfund.

Du kan downloade og læse hele Susanne Nielsens praktikevaluering her: Praktikforløb_evaluering_SusanneNielsen