HUSET VENTURE VINDER VIDENKONKURRENCE

Der stilles øgede krav til, at effekten af sociale indsatser skal kunne dokumenteres. Huset Ventures Videncenter har netop vundet en konkurrence i den svære disciplin.

Videnscenteret i Huset Venture har netop taget et stort spring frem i forhold til at måle og veje den sociale effekt af socialøkonomisk virksomhed – i vores tilfælde Huset Venture-konceptet. 

Hvordan måler og vejer man den sociale forandring, som en socialøkonomisk virksomhed skaber?
Spørgsmålet trænger sig mere og mere på, for på alle områder øges kravene til at dokumentere, at sociale indsatser virker og giver samfundet værdi for pengene.

Videncenteret under den store socialøkonomiske virksomhed Huset Venture har netop givet så gode bud på at måle og veje effekten af sin indsats, at beskrivelsen har vundet en konkurrence hos Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder. Konkurrencen gik ud på at give den bedste beskrivelse af, hvordan de socialøkonomiske virksomheder skaber social forandring.

Præmien til Huset Ventures videncenter er gratis konsulentbistand, et tæt samarbejde med Vækstcenteret om at blive endnu bedre, samt PR-bistand.

Hovedarkitekten bag de nye metoder er udviklingskonsulent Marianne Dall fra Videncenteret. Hun tager førstepladsen som et skulderklap.

– Førstepladsen er en klar anerkendelse af vores arbejde. Ofte er det svært at forklare, hvad de ret komplicerede modeller og måleredskaber gå ud på – og hvorfor arbejdet med at udvikle dem er så vigtigt,” siger Marianne Dall.

– Politikere og andre beslutningstagere kræver i stigende grad ”evidens” – altså videnskabelig dokumentation for effekten af vores arbejde. Og da der ikke findes færdige metoder og redskaber til dét, må vi udvikle dem selv,” siger hun.

En stor indsats
Konkurrencen satte ekstra skub på Videncentrets arbejde med at udvikle målemetoder og gøre dem praktisk anvendelige.

”Der ligger masser af analyse og teori bag. Men helt praktisk handler det om at finde ud af, hvad der virker, hvad der ikke virker – og hvad der måske ligefrem virker stik mod hensigten inden for socialt arbejde,” siger udviklingschef Kjeld Søndergaard fra Udviklingscentret.

”Hele det sociale område – også vores socialøkonomiske del – har meget vanetænkning og -handling. Tør vi ikke måle og veje indsatsen, bliver vi aldrig klogere. Derfor gør vi en stor indsats, som først og fremmest skaber redskaber for Huset Venture, men kan få en positiv effekt mange andre steder – også ud over det socialøkonomiske område,” siger han.