HUSET VENTURE DELTAGER MED OPLÆG PÅ STOR KONFERENCE

Mange års erfaring med borgere med nedsat arbejdsevne blev formidlet videre på konferencen “Helhed, borger og arbejdsmarked” på Castberggård Konferencecenter d. 31. maj.

Hvis flere udsatte borger skal rykke tættere på arbejdsmarkedet, er det nødvendigt med en helhedsorienteret indsats. Det var et af hovedbudskaberne på konferencen, der var arrangeret af Castberggård Job- og Udviklingscenter i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.

Konferencedeltagerne bestod af ca. 150 fagpersoner og andre professionelle fra kommuner, regioner, jobcentre, uddannelsesinstitutioner, videncentre, foreninger og organisationer – der på forskellig vis arbejder med integrering af udsatte borgere på arbejdsmarkedet.

Til konferencen var der inviteret fem oplægsholdere, og en af dem var udviklingskonsulent i Huset Venture, Marianne Dall, der fortalte om de erfaringer, som Huset Venture har fået via sine mangeårige kursus- og afklaringsforløb for borgere med nedsat arbejdsevne.

– Det er helt afgørende, at man fra start arbejder helhedsorienteret med en udsat borger, der skal rykkes fra “indsats-parat” til “arbejds-parat”. Når en udsat borger kommer i et afklaringsforløb hos os, er der mange andre barrierer og udfordringer end blot en manglende plads på arbejdsmarkedet. Det kan være alt fra rod i økonomien til stress og “tankemylder” – her gælder det om at gå meget individuelt til værks. Der er ingen standardløsning, forklarer Marianne Dall, som i sit oplæg også kom ind på, hvordan man løbende kan analysere indsatsen og effekten af afklaringsforløbene.

Behovet for en individuel og helhedsorienteret indsats var noget, som mange konferencedeltagere kunne nikke genkendende til. Der var også generel enighed om, at det er nødvendigt med et bedre og tættere samarbejde med virksomhederne, hvis en indsats skal lykkes – en udfordring, som Marianne Dall også kunne berette om:

– I Huset Venture oplever vi, at vi er blevet bedre og bedre til at forstå og nedbryde de barrierer, der er hos de udsatte borgere. Men vi skal blive endnu bedre til at forstå og nedbryde de barrierer, der er hos virksomhederne i forhold til at ansætte mennesker fra denne målgruppe. For potentialet for at få endnu flere i beskæftigelse er stort.

Se og download alle oplæg fra konferencen “Helhed, borger og arbejdsmarked” (åbner i nyt vindue)

Læs mere om og kontakt Huset Ventures Videncenter (åbner i nyt vindue)