HUSET VENTURE GØR FLYGTNINGE KLAR TIL ARBEJDSMARKEDET

Flygtninge fra Syrien, Somalia og Afghanistan er lige nu på integrationskursus i Huset Venture, og trods sprogbarrierer og kulturelle forskelle er indtrykket positivt. 

I Huset Venture Ringkøbing er 14 flygtninge i fuld gang med et 20-ugers integrationskursus, der skal gøre dem klar til det danske arbejdsmarked. På kurset lærer flygtningene blandt andet om jobsøgning, skrivning af CV, kompetenceafklaring, økonomi og it – samtidig med, at de får praktisk erfaring med dansk arbejdskultur ved at arbejde i Huset Ventures træ- og metalværksted eller køkken. For de ansatte i Huset Venture har arbejdet med flygtningene vist sig at være en meget positiv oplevelse.

– I køkkenet oplever jeg, at flygtningene er meget tjenestevillige, selv tager initiativ, gerne vil lære de danske madtraditioner og er utroligt villige til at lære de danske udtryk for vores mad, fortæller Vivi Jeppesen, kantinemedarbejder.

Samme gode oplevelse går igen på værkstedet, hvor flygtningene og Huset Ventures medarbejdere i fællesskab overvinder de sproglige og kulturelle barrierer:

– De er positive og interesserede i arbejdet, og det er faktisk givende på et åndeligt plan. Det er selvfølgelig udfordrende mht. den sproglige barriere, men desto større succesoplevelse, når det så lykkedes at forklare dem, hvad de skal lave, fortæller både Leif Løvendorf og Villy Hansen, som er projektmedarbejdere på værkstedet.

Afdelingschef i Huset Venture Ringkøbing, Skipper Hagde, påpeger også nogle af de udfordringer, der kan være i at gøre flygtninge arbejdsmarkedsparate – men at viljen og lysten er der:

– Deres kultur er meget anderledes end vores. Det med at komme til tiden skal de lige lære på den danske måde, og samtidig er deres kompetencer og arbejdsmoral ikke altid på højde med vores. Men det lærer vi dem her i Huset Venture, og det er opløftende at se, at de virkelig gerne vil udnytte den chance, de har fået, for at starte et nyt liv.

Du kan læse mere om kurset for flygtninge og familiesammenførte her.