KONFERENCE VISTE BRED POLITISK OPBAKNING TIL SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

På den netop afholdte socialøkonomiske konference på Christiansborg var både eksperter og politikere enige om, at socialøkonomiske virksomheder kan løse nogle problemer, som ingen andre kan.

Alle pladser var bookede, da Huset Venture afholdt konferencen ”Socialøkonomi – økonomisk vækst eller social foranstaltning?” d. 30. november på Proviantgården på Christiansborg. Tilhørerne fik da også mulighed for at høre oplæg fra flere socialøkonomiske eksperter efterfulgt af en paneldebat med politikere fra Dansk Folkeparti (Bent Bøgsted), Radikale Venstre (Sofie Carsten Nielsen), Alternativet (Rasmus Nordqvist), Enhedslisten (Pelle Dragsted) og Venstre (Torsten Schack).

Konferencen havde til formål at fastholde og udbygge dialogen om, hvilken rolle socialøkonomiske virksomheder kan og skal spille i samfundet, og ifølge Udviklingschef ved Huset Ventures Videncenter, Kjeld Søndergaard, blev målet i høj grad nået:

– Det var en positiv og konstruktiv debat, hvor der både fra eksperter og politikere var en erkendelse af, at de socialøkonomiske virksomheder kan løse nogle samfundsmæssige problemer, som ingen andre kan løse – især når det kommer til at inkludere og skabe beskæftigelse for mennesker med nedsat arbejdsevne.

Blandt politikerne var der således også bred enighed om, at rigtig mange medborgere har brug for et alternativt beskæftigelsestilbud til det ordinære arbejdsmarked. Her befinder de socialøkonomiske virksomheder sig som et stærkt bud på, hvordan man kan forene en social indsats med en virksomhedsform, der også bidrager til økonomisk vækst.

Du kan se programmet for konferencen her.