Butik Genstart

RUMMELIGT VÆRKSTED I RÅ LAGERHAL

På Birkmosevej 20 har vi omdannet en rå lagerhal til et hyggeligt, kreativt værksted, hvor der i mere end én forstand er højt til loftet.

Her er der plads til mennesker, der typisk er i risiko for at ende på førtidspension, medmindre der gøres en særlig indsats.

Det kreative værksted har navnet ’GenStart’, og tilbuddet er i første omgang rettet mod mennesker, der er visiteret til et ressourceforløb. I GenStart kan man møde op i trygge rammer og være en del af et arbejdsfællesskab, hvor der produceres forskellige former for kunsthåndværk.

”Vi har cirka 20 mennesker i ressourceforløb, og de som er klar til det, får tilbudt at komme herud i stedet for at sidde derhjemme. Det er ikke en ’kaffeklub’ eller et sted, hvor vi skal snakke sygdom hele tiden. Vi laver rent faktisk noget, og der er et formål, med det vi gør. Det kan vi mærke har stor betydning for de folk, som går herude”, fortæller Randi Pagaard, der er primus motor på projektet i det daglige.

Ressourcetankegangen går igen i valget af materialer, hvor der typisk arbejdes med genbrugs- og naturmaterialer. Det giver mange flotte, sjove og funktionelle varer, der vil kunne købes i butikken ’Priorgården’ i Ringkøbing. ’Priorgården’ er i sig selv en spændende butik, der drives af kommunen og passes af 15-20 ansatte, som primært er førtidspensionister.

GenStart er tænkt som en win-win-win-løsning for både borgerne, kommunen og Huset Venture.