VIDENSBANK

Huset Ventures Videncenter indsamler og videreformidler erfaringer, metoder og resultater i udviklingen af Huset Venture-konceptet.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du søger konkret viden om et bestemt område.

Dokumentationsrapport over gennemførte beskæftigelsesrettede job- og udviklingsforløb i
Huset Venture 2023
dokumentationsrap_2023_vs7a


Dokumentationsrapport over gennemførte beskæftigelsesrettede job- og udviklingsforløb i
Huset Venture 2022
dokumentationsrap_2022


Artikel om Huset Ventures succes med at få indvandrerkvinder væk fra kontanthjælp
Artikel-ikke-vestlige-indvandrere-i-arbejde

Dokumentationsrapporter for den beskæftigelsesfremmende indsats i Huset Venture 2021.
Statusrapport 2021 – Huset Venture Kolding
Statusrapport 2021 – Huset Venture Ringkøbing
Statusrapport 2021 – Huset Venture Aarhus
Statusrapport 2021 – Huset Venture Storkoebenhavn

 

Rapport over projekt Syværksted i Huset Venture Storkøbenhavn: https://husetventure.dk/wp-content/uploads/2021/12/projekt_syvaerksted.pdf
Resumé: Rapporten dokumenterer, at det er muligt at få de mest udfordrede ledige væk fra kontanthjælp. Det kræver RIGTIGE arbejdsopgaver OG en særlig, individuel indsats.

 

Dokumentationsrapporter for den beskæftigelsesfremmende indsats i Huset Venture 2020.
Dokumentationsrapport, Huset Venture Aarhus 2020.
Dokumentationsrapport, Huset Venture Ringkøbing 2020.
Dokumentationsrapport, Huset Venture Storkøbenhavn 2020.
Dokumentationsrapport, Huset Venture Kolding 2020.

 

Rapport: Del-evaluering af beskæftigelsesfremmende projekt i Huset Venture Ringkøbing – indenfor turisme-erhvervet-i-Ringkøbing-Skjern-Kommune.pdf
Resumé: Rapporten dokumenterer Huset Venture Ringkøbings beskæftigelsesfremmende indsats for borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Del-evalueringen af det toårige projekt viser, at af de 20 borgere der har gennemført forløbet , er 15 kommet i job indenfor branchen – den samlede succesrate er dermed 75 %.

 

Rapport: Rapport over funktionsuddannelse i detailhandel (link til pdf-fil)
Resumé: Funktionsuddannelse i detailhandel er et praktisk orienteret uddannelsesforløb på deltid målrettet mennesker med begrænsning i arbejdsevnen. Gennem teoretisk undervisning og casebaseret arbejde indenfor konceptanvendelse, svind og konflikthåndtering introduceres og klædes deltagerne på til at varetage flere funktioner indenfor detailhandlen. Rapporten beskriver, dokumenterer og konkluderer, hvorledes 75 % af deltagerne er gået fra ledighed til beskæftigelse, samt hvordan funktionsuddannelse er vejen til at inkludere flere ledige med begrænsning i arbejdsevnen på det rummelige arbejdsmarked.

 

Materiale: Metodebeskrivelse af Viden-Indikator-Dokumentation (VID) – link til pdf-fil
Resumé: VID er en metode, der anvendes som dialog- og dokumentationsværktøj i en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats for udsatte ledige. VID samler viden om indsatsens forløb og dokumenterer borgerens udvikling gennem indsatsen samt de udfordringer, den enkelte borger har ift. at komme i beskæftigelse.

Du kan køre lige til døren, og vi har handicap​venlig parkering

KONTAKT OS

Huset Venture Ringkøbing

Birkmosevej 11
6950 Ringkøbing
Danmark

Telefon: +45 86 28 35 20
E-mail: ringkobing@husetventure.dk

CVR: 24 99 23 30
P-nummer: 10 17 46 24 11

 

ANSØGNINGER

Vi slår aktuelt ledige stillinger op her på vores hjemmeside. Uopfordrede ansøgninger modtager vi kun via dette link, og kun hvis du er visiteret til fleksjob: https://husetventure.dk/stillingsopslag-uopfordret/

 

google map coding