motiverede i arbejde

FLEKSJOBANSATTE I HUSET VENTURE ER MEGET MOTIVEREDE I DERES ARBEJDE

Undersøgelse fra Huset Ventures Videncenter viser, at fleksjobansatte i Huset Venture er særligt engagerede i deres job … 

Mennesker i fleksjob i Huset Venture har en høj arbejdsmotivation. Det viser de foreløbige tal fra en stor intern undersøgelse blandt de i alt 160 ansatte på landsplan, hvor mere end 90 % er i fleksjob pga. udfordringer med helbredet. En af dem er 61-årige Lars Holstein, der efter en trafikulykke for 32 år siden sidder i kørestol på grund af en lammelse. Han har været ansat i den socialøkonomiske virksomhed siden starten i år 2000, og sætter fortsat stor pris på sit job.

– Jeg har haft flere forskellige arbejdsfunktioner i Huset Venture. I dag er jeg udviklingskonsulent, og jeg er en af de ansatte, som er yderst glad for at kunne have et spændende og udfordrende arbejde, selvom jeg desværre er nødt til at arbejde på nedsat tid pga. mit handicap, siger han.

95 % føler sig motiverede
Tallene i undersøgelsen viser, at 95 % af de ansatte i fleks- eller skånejob i Huset Venture har svaret, at de enten er ’enige’ eller ’meget enige’ i, at de føler sig motiverede i deres arbejde.

Mange af de interviewede ansatte i undersøgelsen fortæller, at de oplever en særlig motivation i Huset Venture. En medarbejder siger eksempelvis ”Det betyder alt for mig at have et arbejde. Det giver livskvalitet, noget at stå op til, gode kollegaer, at kunne være noget for andre og at kunne udføre opgaver og sige ”yes – det gjorde jeg i dag!” og en anden udtrykker det på følgende måde: ” ”Det betyder noget at arbejde et sted, hvor der er en større mening, og hvor man arbejder med et værdimål”.

Inge Bak, direktør i Huset Venture, siger: – Det er et kæmpe plus for os som virksomhed, at vores ansatte er meget motiverede i deres arbejde. Dels giver en motiveret medarbejdergruppe bedre resultater på virkelig mange parametre, og så er jeg også personligt stolt, af at vi som socialøkonomisk virksomhed med hovedparten af ansatte i fleksjob kan gå foran og vise, at mennesker i fleksjob er en rigtig god og velmotiveret arbejdskraft,

Flere forklaringer
Undersøgelsen peger på flere faktorer, som forklaringen på de ansattes høje motivation – eksempelvis at de fleksjob-ansatte i Huset Venture gerne vil vise, at de er de rigtige til jobbet, da det jo kan være svært at finde et andet relevant fleksjob, der matcher den enkeltes faglige kompetencer. Samtidig er de ansatte glade for, at de i Huset Venture kan have et fleksjob med fagligt indhold, OG at de med jobbet ønsker at modbevise fordomme – det kunne f.eks. være fordomme om, at mennesker i fleksjob udelukkende kan være ansat i diverse medhjælperfunktioner.

– Jeg genkender tydeligt forklaringen fra mig selv og mine kollegaer. Det, at man kan bruge sine formelle kompetencer er en af årsagerne til den forøgede motivation i Huset Venture, siger Lars Holstein.

I Huset Venture er uddannelsesniveauet lidt højere end på arbejdsmarkedet bredt set. Dette kan du læse mere om her https://husetventure.dk/aarhus/ansatte-i-fleksjob-i-huset-venture-har-et-hoejt-uddannelsesniveau/