projekt syværksted, indvandrerkvinder, indvandrerbaggrund, syværksted, kontanthjælp, Huset Venture Storkøbenhavn, socialøkonimisk virksomhed

KVINDER MED INDVANDRERBAGGRUND HAR SYET SIG UD AF KONTANTHJÆLP

Det er muligt at få de mest udfordrede ledige væk fra kontanthjælp. Det kræver RIGTIGE arbejdsopgaver OG en særlig, individuel indsats, viser nyt projekt i Huset Venture

Der er lige nu i medierne en debat om, at for mange ikke-vestlige indvandrerkvinder får kontanthjælp. Eksperter og flere politikere er enige om, at der er for mange kvinder med anden etnisk baggrund end dansk i kontanthjælpssystemet. Et nyt sy-projekt i Huset Venture Storkøbenhavn har nu vist en vej frem for de allersvageste af kvinderne – nemlig dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Projektet har løftet samtlige 18 deltagende kvinder ud af kontanthjælp ved simpelthen at give dem reelle arbejdsopgaver OG sørge for en individuel og hjælpende hånd i forhold til blandt andet deres kontakt med myndighederne.

De etniske minoritetskvinder var meget langt fra arbejdsmarkedet ved starten af deres 14-ugers forløb og havde alle et meget lavt uddannelsesniveau, ringe erfaring med arbejdsmarkedet, begrænset socialt netværk og store helbredsmæssige udfordringer. Kvinderne var fra eksempelvis Afghanistan, Makedonien, Iran og Tyrkiet. Ved at give dem reelle sy-opgaver endte alle med at kunne forlade kontanthjælpen: 2 fik umiddelbart efter forløbet lønnede små-jobs, mens Huset Ventures anbefaling til Ballerup Kommune lød på, at 14 blev visiteret til fleksjob og 2 til førtidspension.

Kerneaktiviteten i ”Projekt Syværksted” var reelle arbejdsopgaver i et sy-værksted. På trods af kvin­dernes mange og tunge udfordringer lykkedes det dem at arbejde sammen om at få leveret varerne til kunderne. Arbejdet i sy-værkstedet gav kvinderne identitet og en oplevelse af at være en del af et arbejdsfællesskab.

– Projektet viser, at når man tager den enkelte kvinde dybt alvorligt og giver hende reelle arbejdsopgaver, samtidig med at man socialfagligt støtter hende ved f.eks. samtaler med egen kommune, sygehus, boligforening osv., så kan man rent faktisk løfte kvinderne markant og få dem ud af kontanthjælpskøen, siger Marina Hoffmann, regionschef i Huset Venture Storkøbenhavn.

Så kan man sy sig til en vej mod det danske arbejdsmarked? Med Projekt Sy-værksted er svaret JA.

– Når man hjælper ikke-vestlige kvinder videre på en skånsom måde, kan de på længere sigt være med til at udfylde den efterspørgsel på arbejdskraft, der er i erhvervslivet lige nu. Når kvindernes arbejdsidentitet styrkes, forbedres integrationen i samfundet, samtidig med, at virksomhedernes behov kan opfyldes, siger Marina Hoffmann.

Huset Venture arbejder på landsplan videre med jobforløb for ikke-vestlige indvandrerkvinder – kurserne tager udgangspunkt i de positive erfaringer fra ”Projekt Syværksted”.

Læs hele rapporten her.

MODELFOTO. Fotograf: Malene Rasmussen.