HUSET VENTURES STU - SY-UDDANNELSE I TRYGGE OMGIVELSER

Ungdomsuddannelse på Huset Venture Storkøbenhavns systue ...

DESIGNERIET – STU MED FOKUS PÅ SY OG DESIGN

Huset Venture Storkøbenhavn tilbyder et 3-årigt STU-forløb til unge mellem 17 og 25 år med en særlig interesse for beklædningshåndværk og for sy- og designprocesser. Udover at eleverne lærer et håndværk og får erfaring med arbejdsmarkedet tilbyder vi 9. eller 10. klasses afgangsprøve i flere fag.

HVAD TILBYDER VI?

Vi tilbyder en STU, der målrettet efter den enkelte elev kombinerer det sy- og designfaglige med det skolefaglige. Her får den unge mulighed for at få erfaring med arbejdsmarkedet i et trygt miljø, hvor interessen for at sy og for kreative processer er i centrum. Derudover tilbyder vi eleverne forskellige former for støtte til at kunne leve et selvstændigt liv, herunder undervisning i privatøkonomi og sociale færdigheder. Målet er, at eleverne udvikler sig og får både faglige, sociale og praktiske kompetencer, der ruster dem til fremtidig uddannelse og arbejde.

LÆS VORES FOLDER HER

Job & Udvikling


Få en uforpligtende snak
Ring eller skriv

Susanne Juelsgaard

Tlf.: +45 87 38 20 70
Mail: storkobenhavn@husetventure.dk

freja, praktik på nedsat tid, huset venture storkøbenhavn, beklædningshåndværker

MÅLGRUPPE

Vores STU er rettet mod unge med forskellige former for problematikker herunder autisme, ADHD, angst, bipolar lidelse, borderline, skizofreni, depression, længere tids skolevægring samt unge med blandede profiler. Ingen af eleverne på STU har udadreagerende adfærd. Vi tror på, at et trygt arbejds- og studiemiljø er helt afgørende for elevernes succes.

 

 

HVEM ER VI?

Huset Venture Storkøbenhavn er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at skabe flere arbejdspladser til mennesker med en nedsat arbejdsevne. Vi kombinerer erhvervsvirksomhed med en beskæftigelsesrettet indsats og har selv 45 ansatte, hvoraf 42 er ansat i et fleksjob. Vi driver en succesfuld og bæredygtig sy- og designvirksomhed, der laver produkter til blandt andet IKEA, Novo, Birger Christensen mm. Vi har plads til i alt 4-6 STU-elever.

stu, ballerup, københavn, husetventure storkøbenhavn, uu vejledere
stu, ballerup, københavn, husetventure storkøbenhavn, håndarbejde stu

SÅDAN ARBEJDER VI

I Huset Venture tror vi på, at alle mennesker uanset forudsætninger kan gøre en forskel både personligt og fagligt. Vi har erfaring med, at arbejdet med sy- og designprocesser ikke blot er meningsfuldt, men også har en række gavnlige effekter i forhold til de unges generelle trivsel.

Læs mere her

Du kan køre lige til døren, og vi har handicap​venlig parkering

KONTAKT OS

Huset Venture Storkøbenhavn

Telegrafvej 4, opgang 2, 1 sal
2750 Ballerup
Danmark

Telefon: +45 87 38 20 70
E-mail: storkobenhavn@husetventure.dk

CVR-nr.: 31 83 56 66

 

ANSØGNINGER

Vi slår aktuelt ledige stillinger op her på vores hjemmeside. Uopfordrede ansøgninger modtager vi kun via dette link, og kun hvis du er visiteret til fleksjob: https://husetventure.dk/stillingsopslag-uopfordret/

 

https://husetventure.dk/storkobenhavn