TIL FORÆLDRE

Har dit barn en kreativ åre og trives med kreative processer?

Har dit barn oplevet udfordringer og har haft svært ved at opfylde de krav, der er i uddannelsessystemet?

Så er STU lige noget for dit barn!

I Huset Venture tror vi på og har stor erfaring med, at håndarbejde har en række udviklende og skabende effekter, der i kombination med tætte, støttende relationer er et must, hvis man vil arbejde med forandring og udvikling hos mennesker.

Vejen til en tillidsfuld relation går hos os gennem en anerkendende og værdsættende tilgang til den unge, og jer som forældre, så vi forstår at udnytte de kompetencer og potentialer der ligger for at skabe positiv forandring hos dit barn.

I praksis handler det om at lytte og anerkende til den unges perspektiv og værdier. Den virkelighed, som  den enkelte unge oplever, er dennes virkelighed og skal respekteres og rummes.

Alle unge er forskellige og derfor er vores forløb særligt tilrettelagt til den enkelte elev. På vores STU får den unge sit eget, individuelle forløb med udgangspunkt i de personlige og faglige mål, der opstilles sammen med den unge, jer som forældre og UU-vejlederen. Mål og trivsel evalueres og drøftes løbende, så vi sikrer, at alt er tilpasset den unges udvikling.

Hvordan foregår optagelse på vores STU?

Der aftales et besøg med samtale i Huset Venture med den unge og UU-vejlederen, hvor forældre og/eller anden familie er meget velkomne til at deltage. Det er vigtigt for os, at vi kan tilbyde den unge det rigtige tilbud og derfor starter man ud med minimum 2 ugers praktik, hvor vi vurderer, om den unge matcher Huset Ventures tilbud og målgruppe og vil profitere af en uddannelse her.

STU i Huset Venture har fokus på at støtte en udvikling hos den unge hen imod et voksenliv med arbejde, og derfor er STUens kobling til det praktiske arbejde i Huset Ventures Storkøbenhavns systue essentiel. Udbyttet af forløbet er, at den unge får erfaring og kompetencer indenfor arbejde med håndværk og en faglig opkvalificering, som den unge kan bruge til at udvikle sig personligt, fagligt og socialt.

Målet er, at den unge efter STU kan forsætte sit arbejde indenfor beklædningshåndværk enten i form af uddannelse eller ved at arbejde som ufaglært syerske på ordinære vilkår/ansat i fleksjob eller i beskyttet beskæftigelse under § 103.

Job & Udvikling


Få en uforpligtende snak
Ring eller skriv

Susanne Juelsgaard

Tlf.: +45 87 38 20 70
Mail: storkobenhavn@husetventure.dk

Du kan køre lige til døren, og vi har handicap​venlig parkering

KONTAKT OS

Huset Venture Storkøbenhavn

Telegrafvej 4, opgang 2
2750 Ballerup
Danmark

Telefon: +45 87 38 20 70
E-mail: storkobenhavn@husetventure.dk

CVR-nr.: 31 83 56 66

 

ANSØGNINGER

Vi slår aktuelt ledige stillinger op her på vores hjemmeside. Uopfordrede ansøgninger modtager vi kun via dette link, og kun hvis du er visiteret til fleksjob: https://husetventure.dk/stillingsopslag-uopfordret/

 

https://husetventure.dk/storkobenhavn