TIL UU-vejledere

Kerneværdier og formål
I Huset Venture arbejder vi med tætte, anerkendende og rummelige relationer.

Huset Venture er skabt med det formål at udvikle mennesker med udfordringer i retning af et bedre liv (og uddannelses/arbejdsliv), hvor uddannelse og arbejde indgår som en naturlig del. Vi arbejder med Craft- psykologi, der viser hvorfor håndarbejde ikke blot er rart og godt at udføre, men også har en række gavnlige fysiske og psykologiske effekter. Derudover arbejder vi med nedenstående fokuspunkter, hvorigennem vi ønsker at skabe rammer om de unges udvikling og skabelsen af et meningsfuldt liv – og herunder beskæftigelse, der giver mening:

Pædagogisk:

 • Værdsættende, støttende relationer
 • Fokus på den enkeltes behov
 • Anerkendende tilgang
 • Inddragelse af familien.

Fagligt:

 • Flow og udvikling i en kreativ og skabende virksomhed
 • Undervisning: Dansk, Matematik, ADL samt klip, design, materialelære
 • Syfagligt uddannet mentorstøtte
 • Mulighed for videre beskæftigelse indenfor det syfaglige område
 • Mulighed for Mester-lærer uddannelse i Huset Venture.

Personligt:

 • Venskaber og sammenhold, og samarbejde på små hold
 • Udvikling af sociale færdigheder
 • At høre til i en meningsfuld sammenhæng
 • At de er en del af et arbejdsfællesskab, og at deres indsats gør en forskel.

Det er vores erfaring, at kombinationen af den sociale og sy-faglige indsats, der tager udgangspunkt i den unges egne evner, behov og finder sted på en rummelig arbejdsplads skaber konkrete resultater. Et STU-forløb i Huset Venture giver den unge mulighed for at udvikle sig personligt og modtage undervisning samtidig med, at personen har en tæt kobling til det praktiske arbejde i Huset Venture. Udbyttet af forløbet er, at den unge får erfaring og kompetencer indenfor arbejde med håndværk og en faglig opkvalificering, som vedkommende kan bruge til at udvikle sig personligt, fagligt og socialt.

Med en STU-uddannelse er den unge bedre rustet til voksenlivet og får faglige og praktiske kompetencer,

Målet er, at den unge efter STU kan forsætte sit arbejde indenfor beklædningshåndværk enten i form af uddannelse eller ved at arbejde som ufaglært syerske på ordinære vilkår/ansat i fleksjob eller i beskyttet beskæftigelse under § 103.

Job & Udvikling


Få en uforpligtende snak
Ring eller skriv

Susanne Juelsgaard

Tlf.: +45 87 38 20 70
Mail: storkobenhavn@husetventure.dk

Du kan køre lige til døren, og vi har handicap​venlig parkering

KONTAKT OS

Huset Venture Storkøbenhavn

Telegrafvej 4, opgang 2
2750 Ballerup
Danmark

Telefon: +45 87 38 20 70
E-mail: storkobenhavn@husetventure.dk

CVR-nr.: 31 83 56 66

 

ANSØGNINGER

Vi slår aktuelt ledige stillinger op her på vores hjemmeside. Uopfordrede ansøgninger modtager vi kun via dette link, og kun hvis du er visiteret til fleksjob: https://husetventure.dk/stillingsopslag-uopfordret/

 

https://husetventure.dk/storkobenhavn