Vidensbank | Huset Venture StorkøbenhavnHuset Venture Storkøbenhavn Vidensbank | Huset Venture Storkøbenhavn

STORKØBENHAVN

VIDENSBANK

Huset Ventures Videncenter indsamler og videreformidler erfaringer, metoder og resultater i udviklingen af Huset Venture-konceptet.

Vi vil løbende indsamle og formidle relevant viden her på siden, så der over tid opbygges en vidensbank, som alle interesserede kan trække på. Du er dog altid velkommen til at kontakte os, hvis du søger konkret viden om et bestemt område.

Herunder finder du materiale inden for følgende kategorier:

  • Huset Venture-konceptet
    Vidensdeling om Huset Venture-konceptet.
  • VID-metoden
    Viden-Indikator-Dokumentation. En metode i den beskæftigelsesrettede indsats.

Materiale om Huset Venture-konceptet

RapportDokumentationsrapport for den beskæftigelsesrettede indsats ved Huset Venture 2018. Aarhus Kommune (link til pdf-fil)
Resumé: “Rapporten dokumenterer Huset Venture Aarhus’ beskæftigelsesfaglige indsats for borgere i Aarhus Kommune i 2018. I alt har 48 borgere afsluttet et forløb i regi af Huset Venture Aarhus i 2018, heraf indgår 45 i rapportens statistik. Den samlede vægtede succesrate, der er målt på opnåelse af visitationens formål, udgør 91,2 %”.

Rapport: Dokumentationsrapport Huset Venture 2017 (link til pdf-fil)
Resumé:Rapporten tager udgangspunkt i afsluttede forløb og indeholder beskrivelser af de respektive forløb samt en statistisk redegørelse og dokumentation for enkelte forløb, deres resultater og forløbenes succesrate målt på opnåelse af formålet med visitationen. Rapporten medtager desuden diverse udtalelser fra afsluttede borgere. Rapporten fremviser således en succesrate på 77,78 % – målt på de afsluttede forløbs målopfyldelse jf. visitationen.

Rapport: Rapport over funktionsuddannelse i detailhandel 2015 (link til pdf-fil)
Resumé:”Funktionsuddannelse i detailhandel er et praktisk orienteret uddannelsesforløb på deltid målrettet mennesker med begrænsning i arbejdsevnen. Gennem teoretisk undervisning og casebaseret arbejde indenfor konceptanvendelse, svind og konflikthåndtering introduceres og klædes deltagerne på til at varetage flere funktioner indenfor detailhandlen. Rapporten beskriver, dokumenterer og konkluderer, hvorledes 75 % af deltagerne er gået fra ledighed til beskæftigelse, samt hvordan funktionsuddannelse er vejen til at inkludere flere ledige med begrænsning i arbejdsevnen på det rummelige arbejdsmarked“.

Materiale om VID-metoden

Materiale: Metodebeskrivelse af Viden-Indikator-Dokumentation (VID) – link til pdf-fil
Resumé: “VID er en metode, der anvendes som dialog- og dokumentationsværktøj i en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats for udsatte ledige. VID samler viden om indsatsens forløb og dokumenterer borgerens udvikling gennem indsatsen samt de udfordringer, den enkelte borger har ift. at komme i beskæftigelse“.

SOCIALØKONOMI I BEVÆGELSE

SKAL VI TA’ EN SNAK ?

Huset Venture
Telegrafvej 4, opgang 2
DK- 2750 Ballerup
Danmark

Telefon: 4213 3090

Email: storkobenhavn@husetventure.dk
CVR-nr.: 31 83 56 66

 

 

Kontaktformular

Dit navn (skal udfyldes)

Dit telefonnummer (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne (skal udfyldes)

Din besked (skal udfyldes)

© Huset Venture Storkøbenhavn, 2019. All Rights Reserved

På websitet bruger vi cookies, som er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Læs GDPR og cookie politik