VIDENSBANK

Huset Ventures Videncenter indsamler og videreformidler erfaringer, metoder og resultater i udviklingen af Huset Venture-konceptet.

Du er dog altid velkommen til at kontakte os, hvis du søger konkret viden om et bestemt område.


Dokumentationsrapporter for den beskæftigelsesfremmende indsats i Huset Venture 2020.
Dokumentationsrapport, Huset Venture Aarhus 2020.
Dokumentationsrapport, Huset Venture Ringkøbing 2020.
Dokumentationsrapport, Huset Venture Storkøbenhavn 2020.
Dokumentationsrapport, Huset Venture Kolding 2020.

 

Rapport: Del-evaluering af beskæftigelsesfremmende projekt i Huset Venture Ringkøbing – indenfor turisme-erhvervet-i-Ringkøbing-Skjern-Kommune.pdf
Resumé: Rapporten dokumenterer Huset Venture Ringkøbings beskæftigelsesfremmende indsats for borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Del-evalueringen af det toårige projekt viser, at af de 20 borgere der har gennemført forløbet , er 15 kommet i job indenfor branchen – den samlede succesrate er dermed 75 %.

 

Rapport: Rapport over funktionsuddannelse i detailhandel (link til pdf-fil)
Resumé: Funktionsuddannelse i detailhandel er et praktisk orienteret uddannelsesforløb på deltid målrettet mennesker med begrænsning i arbejdsevnen. Gennem teoretisk undervisning og casebaseret arbejde indenfor konceptanvendelse, svind og konflikthåndtering introduceres og klædes deltagerne på til at varetage flere funktioner indenfor detailhandlen. Rapporten beskriver, dokumenterer og konkluderer, hvorledes 75 % af deltagerne er gået fra ledighed til beskæftigelse, samt hvordan funktionsuddannelse er vejen til at inkludere flere ledige med begrænsning i arbejdsevnen på det rummelige arbejdsmarked.

 

Materiale: Metodebeskrivelse af Viden-Indikator-Dokumentation (VID) – link til pdf-fil
Resumé: VID er en metode, der anvendes som dialog- og dokumentationsværktøj i en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats for udsatte ledige. VID samler viden om indsatsens forløb og dokumenterer borgerens udvikling gennem indsatsen samt de udfordringer, den enkelte borger har ift. at komme i beskæftigelse.

Videncentret


Få en uforpligtende snak
Ring eller skriv

Tlf: +45 86 28 35 55
Mail: videncentret@husetventure.dk

Du kan køre lige til døren, og vi har handicap​venlig parkering

SKAL VI TA’ EN SNAK ?

Huset Venture Storkøbenhavn
Telegrafvej 4, opgang 2
DK- 2750 Ballerup
Danmark

Telefon: +45 87 38 20 70

Email: storkobenhavn@husetventure.dk
CVR-nr.: 31 83 56 66

 

KONTAKT OS

Contact Us
https://husetventure.dk/storkobenhavn