VIDENCENTER

HUSET VENTURE-KONCEPTET

Huset Venture består af flere Huset Venture-virksomheder rundt omkring i Danmark. Selv om der er forskel på produkter og ydelser mellem de enkelte ‘huse’, drives de alle ud fra samme overordnede koncept – et koncept, der grundlæggende står på to ben. Det ene ben består af forskellige former for erhvervsvirksomhed, og det andet ben består af en kursus- og afklaringsdel.

Arbejde til mennesker med nedsat arbejdsevne

Erhvervsafdelingerne drives på private markedsvilkår, men med et socialt formål; at skabe arbejdspladser til mennesker med nedsat arbejdsevne. Der er tale om ‘not-for-profit’-virksomhed, hvor et eventuelt overskud geninvesteres i virksomheden for at skabe endnu flere arbejdspladser til målgruppen. Eksempler på vores erhvervsafdelinger er bogholderi og regnskab, grafisk design og tryksager, skrædderi og it-reparation.

Kursus- og afklaringsdelen tilbyder afklaringsforløb, opkvalificering, mentor-/praktikforløb, jobformidling mm. for ledige med varigt nedsat arbejdsevne. De samarbejder tæt med både erhvervsvirksomheder og jobcentre/kommuner i et fælles mål om at hjælpe målgruppen tættere på arbejdsmarkedet og ind i beskæftigelse.

Videncenter

På tværs af erhvervsafdelingerne og kursus/afklarings-delen har Huset Venture desuden et Videncenter, der opsamler, udvikler og deler viden om Huset Venture-konceptet og socialøkonomi generelt – både internt mellem husene og eksternt som inspiration for sociale iværksættere, virksomheder, kommuner m.fl.

DET UNIKKE SAMSPIL

Det særlige ved Huset Venture-konceptet opstår i måden de forskellige elementer interagerer med hinanden på – både indadtil og udadtil.

Erhvervsafdelingerne fungerer på den ene side på helt almindelige private markedsvilkår med salg af forskellige ydelser og produkter udadtil. Men indadtil spiller de samtidigt tæt sammen med kursus- og afklaringsenheden, der i et aktivt samarbejde med kommunerne bruger erhvervsafdelingerne til praktikforløb, arbejdsprøvning og opkvalificering af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

I kraft af Huset Ventures sociale formål om at skabe arbejdspladser til mennesker med nedsat arbejdsevne, er helt op til 90% af medarbejderne ansat på særlige vilkår. Det giver i sig selv et særligt rummeligt og motiverende arbejdsmiljø, der understøtter og synliggør mulighederne for de mennesker, der kommer i et afklaringsforløb i Huset Venture.

Som et sidste, overlappende element finder vi Videncentret, der både internt (mellem ’Husene’) og eksternt (til kommuner, sociale iværksættere, virksomheder m.fl.) indsamler, udvikler og deler viden om både Huset Venture-konceptet og socialøkonomisk virksomhed generelt.

SKAL VI TA’ EN SNAK ?

Huset Venture
Skanderborgvej 277
DK- 8260 Viby J
Danmark

Telefon: 8628 3555
Fax: 8628 3563

Email: aarhus@husetventure.dk
CVR: 31 83 56 66

 

 

Kontakt formular

© Videnscenter, 2019. All Rights Reserved

På websitet bruger vi cookies, som er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Læs GDPR og cookie politik